UTBILDNING

UTBILDNING

miljöcheck 

livsmedelshygien

För säker livsmedelshantering

HELDAGSKURS I LIVSMEDELSHYGIEN


Kursen följer Livsmedelsverkets och SAMS

kursplan och ska ge grundläggande kunskaper

om livsmedelshygien.

   

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom restaurang,

övrig servering, skolor och produktionskök.

  

Efter kursen ska eleven förstå betydelsen av personlig

hygien och hygieniska förhållanden i verksamheten

(ordning och reda, lämplig utformning av lokaler,

varuhantering, etc.) och förstå betydelsen av att ha

rutiner för att förebygga att hanteringen ger skadliga

eller otjänliga livsmedel samt ha kännedom om

gällande lagstiftning.

    Kursinnehåll


  • Matförgiftningar är ett stort problem
  • Vanligaste faktorerna till matförgiftning
  • Bakterier, svampar och virus
  • Hur sprids mikrorganismer?
  • Hur man förebygger/undviker matförgiftningar
  • Lokaler, utrustning och personal m.m.
  • Egenkontroll
  • HACCP/faroanalys
  • Livsmedelslagstiftningen m.m.

Vi går också igenom HACCP/Faroanalys med praktiska exempel.

Efter godkänt prov får du ett kursdiplom.

Lokalen ligger ca 100 m från T-bana Odenplan.

Vi startar kl. 10.00 och slutar ca 17.00.

Kursmaterial, kaffe/te och kaka ingår.

 

Pris inkl. studiematerial: 1 200 kr  exkl. moms

   

Om Ni är minst 5 st deltagare kan

kursen hållas på Er arbetsplats.
Kontakta MiljöCheck för offert.


Du anmäler intresse genom att kontakta MljöCheck

via nedanstående kontaktförmulär eller per

telefon 08-684 19 888 - 070-459 40 65.

 
 
 
 
 

miljöcheck

livsmedelshygien


Norrtullsgatan 25 D

113 27 stockholm

Email:

info@miljocheck.se

08-684 19 888    070-459 40 65

 Copyright © MiljöCheck 2020