ÖVRIGA TJÄNSTER

ÖVRIGA TJÄNSTER

miljöcheck 

livsmedelshygien

För säker livsmedelshantering

Egenkontrollpärm utan avtal innehållande rutiner och journaler som är anpassade för Er verksamhet.

Det ingår två stycken inspektioner, en vid första första genomgången av lokalen och en vid leverans av den färdiga pärmen.


  • Egenkontrollpärm med rutiner och journaler anpassade för Er verksamhet.

  • Två stycken inspektioner med inspektionsrapport.

  • Muntliga råd för Er verksamhet.


  • 6 000 kr exkl. moms


Hygieninspektion med inspektionsrapport

och muntliga råd för just Er verksamhet.


  • 1 600 kr exkl. moms

ÖVRIGT


Mikrobiologisk provtagning på ismaskin och livsmedel: 

- E-Coli, Salmonella, Campylobakter etc.

Kontakta MiljöCheck för offert.

miljöcheck

livsmedelshygien


Norrtullsgatan 25 D

113 27 stockholm

Email:

info@miljocheck.se

08-684 19 888    070-459 40 65

 Copyright © MiljöCheck 2020