HEM

Livsmedelshygienen är grundläggande för alla livsmedelsföretagare.

Om man har de rätta rutinerna som är anpassade för verksamheten, så skall

det inte uppkomma någon risk för skadliga och otjänliga livsmedel i hanteringen.

För dig som hanterar livsmedel dagligen och vill ha säker livsmedelshantering

erbjuder MiljöCheck två olika avtalsalternativ. Hygienavtalet med Egenkontrollpärm

eller Serviceavtal utan pärm. Båda avtalen med två inspektioner per år och fri telefonrådgivning.

MiljöCheck erbjuder också endast Egenkontrollpärm utan avtal inkl. två st.

inspektioner för den som inte har pärm och rutiner.

En av orsakerna till matförgiftning är okunskap och bristande kännedom om

de patogena mikroorganismer som kan finnas i vår omgivning och i livsmedel.

Med vår Webbutbildning ellerHeldagskurs i livsmedelshygien, säkerhetsställer

du att du får den kunskap som behövs för att hanteringen inte ska orsaka

otjänliga livsmedel.                     

                                              

MiljöCheck

MiljöCheck

MiljöCheck

UTBILDNING I

LIVSMEDELSHYGIEN

WEBBUTBILDNING I LIVSMEDELSHYGIEN

Grundutbildning och Basutbildning består av

olika delmoment med video och efter varje

del gör du ett delprov. Kursen avslutas med 

ett slutprov och där du vid godkänt resultat

erhåller ett kursdiplom.

Grundutbildning: 895 kr   exkl. moms

 

Basutbildning: 495 kr   exkl. moms

 

För mer information, se WEBBUTBILDNING.

  Copyright 2018 MiljöCheck