Hem

MiljöCheck

Livsmedelshygien

För säker Livsmedelshantering

hygienavtal

Hygienavtalet är en säkerhet för

att Er verksamhet och hantering

av livsmedel inte orsakar otjänliga livsmedel.

Livsmedelshygienen är grundläggande för alla livsmedelsföretagare.

Om man har de rätta rutinerna och kunskap om vilken hanteing

som är förebyggande, så minskar risken för skadliga och otjänliga

livsmedel och därmed mindre risk för matförgiftning i verksamheten.


En av orsakerna till matförgiftning är okunskap och bristande

kännedom om de patogena mikroorganismer som kan finnas i

vår omgivning och i livsmedel.


Med vår Webbutbildning eller Heldagskurs i livsmedelshygien, säkerhetsställer du att du får den kunskap som behövs för att

hanteringen inte ska orsaka någon matförgiftning i verksamheten.

avtal och egenkontroll

serviceavtal

egenkontrollpärm

Om Er verksamheten har någon 

form av egenkontroll med rutiner,

så är ett serviceavtal ett komple-

ment till att livsmedelssäkerheten 

bibehåller hög standard.

Egenkontrollpärm utan avtal innehållande rutiner och journaler som är anpassade för Er verksamhet.

 utbildning i livsmedelshygien

kampanj på webbutbildningar!

Heldagskurs i livsmedelshygien

webbutbildning i livsmedelshygien

webeducation

in fOOD hygiene

Heldagskurs i livsmedelshygien.

Kursen följer livsmedelsverkets

och sams kursplan och ska ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Kursen vänder

sig till dig som arbetar inom restaurang, övrig servering,

skolor och produktionskök.

Med vår webbutbildning 

kan du studera Grund- eller Basutbildning i livsmedelshygien

i din egen takt.

Kurserna ska ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien.

You can study Basic Education in Food Hygiene in your own pace. The course will provide basic knowledge of food hygiene.

MiljöCheck

 Livsmedelshygien

Norrtullsgatan 25 D

113 27 stockholm

Email:

info@miljocheck.se

08-684 19 888    070-459 40 65

 Copyright © MiljöCheck 2019