HEM

För dig som hanterar livsmedel dagligen och vill ha säker

livsmedelshantering erbjuder MiljöCheck två olika avtalsalternativ.

Hygienavtal med Egenkontrollpärm eller Serviceavtal utan pärm.

Båda avtalen med två inspektioner per år och fri telefonrådgivning.

MiljöCheck erbjuder också endast Egenkontrollpärm utan avtal

inkl. två st. inspektioner för den som inte har pärm och rutiner.

En av orsakerna till matförgiftning är okunskap och bristande kännedom om

de patogena mikroorganismer som kan finnas i vår omgivning och i livsmedel.

Med vår Webbutbildning ellerHeldagskurs i livsmedelshygien, säkerhetsställer du att du får den kunskap som behövs för att hanteringen inte ska orsaka

någon matförgiftning i verksamheten.  

Now you can study Basic Food Hygiene in English with a webeducation in your own pace.

Select the WEBEDUCATION FOOD HYGIENE tab for more information.

Livsmedelshygienen är grundläggande för alla livsmedelsföretagare.

Om man har de rätta rutinerna och kunskap om vilken hanteing som

är förebyggande, så minskar man möjligheten för att det uppkommer någon risk för skadliga och otjänliga livsmedel i verksamheten.

WEBBUTBILDNING I LIVSMEDELSHYGIEN 

Grundutbildning och Basutbildning består av

olika delmoment med video och efter varje

del gör du ett delprov. Kursen avslutas med 

ett slutprov, där du vid godkänt resultat

erhåller ett kursdiplom.

Grundutbildning: 995 kr  exkl. moms

 

Basutbildning: 595 kr  exkl. moms

 

För mer information, se WEBBUTBILDNING.

Copyright © 2019 MiljöCheck

WEBEDUCATION IN FOOD HYGIENE

Basic Education in Food Hygiene (large education) consist of different parts with video and after each part you do

a part test. The course ends with a final test, where you at approved result receives a course diploma.

Basic Large Education: 995 kr excl. vat


For more information, tab  WEBEDUCATION FOOD HYGIENE