WEBBUTBILDNING

webbutbildning

miljöcheck

livsmedelshygien

för säker livsmedelshantering

Med vår webbutbildning kan du studera Grund- eller

Basutbildning i livsmedelshygien i din egen takt.

Kursen följer samma innehåll som i dagutbildningen.


Kurserna vänder sig till dig om arbetar inom restaurang,

övrig servering, skolor och produktionskök och som vill

ha grundläggande kunskap i livsmedelshygien.


Utbildningarna ger eleven allmän kännedom om de

vanligaste patogena mikroorganismernas förekomst,

dess egenskaper och kännedom om hur man förebygger

/undviker matförgiftningar samt tar även upp de vanligaste

farorna av mikrobiologisk, kemisk, fysisk och allergen natur.


Utbildningarna har delmoment med video och efter varje del 

gör du ett delprov. När alla delmoment är avklarade gör du

ett slutprov där du vid godkänt resultat erhåller ett kursdiplom.

Basutbildningen lämpar sig även som repetionskurs för de som tidigare genom-

fört grundutbildning i livsmedelshygien.

Grundutbildningen har följande innehåll:


 • Matförgiftningar är ett stort problem
 • Vanligaste faktorerna till matförgiftningar
 • Bakterier, svampar och virus
 • Hur sprids matförgiftningar?
 • Hur man förebygger matförgiftningar
 • Lokaler, utrustning och personal m.m.
 • Egenkontroll  
 • HACCP
 • Livsmedelslagstiftningen m.m. 

Grundutbildning: 950 kr exkl. moms

Basutbildningen har följande innehåll:


 • Matförgiftningar är ett stort problem

 • Vanligaste faktorerna till matförgiftningar

 • Bakterier, svampar och virus

 • Hur sprids matförgiftningar?

 • Hur man förebygger matförgiftningar

 • Lokaler, utrustning och personal m.m.

Basutbildning: 550 kr exkl. moms


5% rabatt med 6 till 10 deltagare.

10% rabatt med 11 eler fler deltagare.


Du anmäler dig till kursen genomatt fylla i

formuläret ANMÄLAN TILL WEBBUTBILDNING

till höger. Efter detta får du en bekräftelse

och en länk till kursen.

Du har tillgång till kursen i 30 dagar.

Om du är privatperson som vill gå kursen, vänligen kontakta miljöcheck.

Anmälan till Grundutbildning i Livsmedelshygien
Anmälan till Basutbildning i Livsmedelshygien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miljöcheck

livsmedelshygien


Norrtullsgatan 25 D

113 27 stockholm

Email:

info@miljocheck.se

08-684 19 888    070-459 40 65

 Copyright © MiljöCheck 2020