WEBBUTBILDNING

Utbildningarna ger eleven allmän kännedom om de vanligaste patogena mikro-

organismernas förekomst, dess egenskaper och kännedom om hur man förebygger/-

undviker matförgiftningar samt tar även upp de vanligaste/allvarligaste farorna

av mikrobiologisk, kemisk, fysisk och allergen natur.

Basutbildningen lämpar sig även som repetionskurs för de som tidigare genomfört

utbildning i Livsmedelshygien. Utbildningarna har delmoment med video och efter

varje del gör du ett delprov. När alla delmoment är avklarade gör du ett slutprov

där du vid godkänt resultat erhåller ett kursdiplom.

Med vår webbutbildning kan du studera Grund- eller Basutbildning i Livsmedelshygien

i din egen takt. Kursena följer Livsmedelsverkets och SAMS kursplan och ska ge

grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Kursena vänder sig till dig som

arbetar inom restaurang, övrig servering, skolor och produktionskök och som vill

ha grundläggande kunskap i livsmedelshygien och att därmed kunna förebygga

att hanteringen ger skadliga eller otjänliga livsmedel.

WEBBUTBILDNING I LIVSMEDELSHYGIEN

   Grundutbildningen har följande innehåll:

 • Matförgiftningar är ett stort problem 
 • Vanligaste faktorerna till matförgiftningar
 • Bakterier, svampar ocfh virus
 • Hur sprids mikroorganismer?
 • Hur man förebygger matförgiftningar
 • Temperaturgränser
 • Lokaler, utrustning och personal
 • Allergener
 • Kritiska punkter vid Matlagning
 • Egenkontroll
 • HACCP
 • Livsmedelslagstiftningen.m.m.

   Basutbildningen har följande innehåll:

 • Matförgiftningar är ett stort problem

 • Vanligaste faktorerna till matförgiftningar

 • Bakterier, svampar ocfh virus

 • Hur sprids mikroorganismer?

 • Hur man förebygger matförgiftningar
 • Temperaturgränser
 • LokaleR, utrustning och personal
 • Allergener
 • Kritiska punkter vid Matlagning

 Grundutbildning: 995 kr  exkl. moms                               Basutbildning: 595 kr  exkl. moms

Du anmäler dig till kursen genom att fylla i formuläret på sidan för ANMÄLAN WEBBUTBILDNING.

Efter detta så får du en bekräftelse och en länk till kursen. Du har tillgång till kursen i 30 dagar.

Vid 10 stycken eller fler som ska gå kursen, kontakta MiljöCheck för en separat anmälan.

Om du är privatperson som vill gå kursen, vänligen kontakta MiljöCheck.

Copyright © 2019 MiljöCheck