WEBBUTBILDNING

WEBBUTBILDNING I LIVSMEDELSHYGIEN

Utbildningarna ger eleven allmän kännedom om de vanligaste patogena mikro-

organismernas förekomst, dess egenskaper och kännedom om hur man förebygger- /undviker matförgiftningar samt tar även upp de vanligaste/allvarligaste farorna

av mikrobiologisk, kemisk, fysisk och allergen natur.

Basutbildningen lämpar sig även som repetionskurs för de som tidigare genomfört utbildning i Livsmedelshygien. Utbildningarna har delmoment med video och efter varje del gör du ett delprov. När alla delmoment är avklarade gör du ett slutprov

där du vid godkänt resultat erhåller ett kursdiplom.

Med vår webbutbildning kan du studera Grund- eller Basutbildning i Livsmedelshygien

i din egen takt. Kursena följer Livsmedelsverkets och SAMS kursplan och ska ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Kursena vänder sig till dig som

arbetar inom restaurang, övrig servering, skolor och produktionskök och som vill

ha grundläggande kunskap i livsmedelshygien och att därmed kunna förebygga

att hanteringen ger skadliga eller otjänliga livsmedel.

   Basutbildningen har följande innehåll:

 • Vanligaste faktorerna till matförgiftningar
 • Smittkällor
 • Bakterier, svampar ocfh virus
 • Hur sprids mikroorganismer?
 • Förgiftning
 • Livsmedelsburna bakteriella infektioner
 • Hur man förebygger matförgiftningar
 • Temperaturgränser
 • Personlig Hygien
 • Lokaler och utrustning
 • Spårbarhet
 • Separering
 • Varumottagning
 • Allergener
 • Kritiska punkter vid Matlagning

   Grundutbildningen har följande innehåll:

 • Vanligaste faktorerna till matförgiftningar
 • Smittkällor
 • Bakterier, svampar ocfh virus
 • Hur sprids mikroorganismer?
 • Förgiftning
 • Livsmedelsburna bakteriella infektioner
 • Hur man förebygger matförgiftningar
 • Temperaturgränser
 • Personlig Hygien
 • Lokaler och utrustning
 • Spårbarhet
 • Separering
 • Varumottagning
 • Allergener
 • Kritiska punkter vid Matlagning
 • Egenkontroll
 • HACCP
 • Livsmedelslagstiftningen.m.m.

 Grundutbildning: 895 kr  exkl. moms               Basutbildning: 495 kr  exkl. moms

Du anmäler dig till kursen genom att fylla i formuläret på sidan för ANMÄLAN WEBBUTBILDNING.

Efter detta så får du en bekräftelse och en länk till kursen. Du har tillgång till kursen i 2 månader.

Vid 10 stycken eller fler som ska gå kursen, kontakta MiljöCheck för en separat anmälan.

Om du är privatperson som vill gå kursen, vänligen kontakta MiljöCheck.

  Copyright 2018 MiljöCheck