SERVICEAVTAL

Serviceavtalet har följande innehåll:


  • 2 st inspektioner per år med inspektionsrapport
  • Fri telefonrådgivning
  • Fönsterdekal
  • Avtalstid 2 år

 

 Kostnad per år: 3 000 kr

 

4 st inspektioner per år: + 2 000 kr   exkl. moms

Om verksamheten har någon form av egenkontroll med rutiner

och journaler, men vill vara säker på att livmedelshanteringen

och lokalen håller hög standard, så är ett Serviceavtal ett

komplement som kan bidra till att säkerhetsställa detta.

Förutom de två årliga inspektionerna så ger vi muntliga råd

om det behövs för Er hantering, lokalen etc.

SERVICEAVTAL

Copyright © 2019 MiljöCheck