KONTAKT

Efter att ha arbetat som Livsmedelsinspektör några år så startade

jag MiljöCheck 2008. Välkommen att kontakta mig om du har frågor som rör livsmedelshygienen, start av verksamhet, registrering,

egenkontroll, inspektion med inspektionsrapport, provtagning,

lokalen och utbildning i livsmedelshygien.

Norrtullsgatan 25 D, 113 27 Stockholm

08-684 19 888 - 070-459 40 65

christer@miljocheck.se

info@miljocheck.se

KONTAKT

Copyright © 2019 MiljöCheck