HYGIENAVTAL

Hygienavtalet är en säkerhet för att Er verksamhet och hantering av livsmedel inte orsakar otjänliga livsmedel. Följer personalen rutinerna, kontrollerar temperaturen regelbundet och dokumenterar i journalerna, så ska det preventiva arbetet förhindra att verksamheten råkar ut för skadliga och otjänliga livsmedel.

I avtalet ingår det rutiner och journaler som är anpassade för Er verksamhet,

samt två inspektioner per år med inspektionsrapport.

Dessutom fri telefonrådgivning under hela avtalperioden.

Vid första mötet går vi genom lokalen och tar fram underlag för Egenkontrollpärmen. En första inspektionsrapport lämnas också. När pärmen är klar så går vi igenom rutinerna och journalerna samt gör en uppföljande inspektion. Därefter återkommer vi med inspektioner i 6 månaders intervaller eller enligt era önskemmål.

HYGIENAVTAL

Hygienavtalet har följande innehåll:

  • Egenkontrollpärm med journaler
  • 2 st inspektioner per år med inspektionsrapport
  • Fri telefonrådgivning
  • CD för utskrift av journaler
  • Fönsterdekal
  • Avtalstid 2 år

Kostnad per år:

4 500 kr för mindre verksamhet

5 000 kr för större verksamhet  -  4 st inspektioner per år: + 2 000 kr/år  exkl. moms

  Copyright 2018 MiljöCheck