HYGIENAVTAL

Kostnad per år:

5 000 kr - 4 st inspektioner per år: + 2 000 kr  exkl. moms

Hygienavtalet har följande innehåll:

  • Egenkontrollpärm med journaler
  • 2 st inspektioner per år med inspektionsrapport
  • Fri telefonrådgivning
  • CD för utskrift av journaler
  • Fönsterdekal
  • Avtalstid 2 år

Hygienavtalet är en säkerhet för att Er verksamhet och hantering av livsmedel inte

orsakar otjänliga livsmedel. Följer personalen rutinerna, kontrollerar temperaturen regelbundet och dokumenterar i journalerna, så ska det preventiva arbetet förhindra

att verksamheten råkar ut för skadliga och otjänliga livsmedel.

I avtalet ingår det rutiner och journaler som är anpassade för Er

verksamhet, samt två inspektioner per år med inspektionsrapport.

Dessutom fri telefonrådgivning under hela avtalperioden.

Vid första mötet går vi genom lokalen och tar fram underlag för Egenkontrollpärmen.

En första inspektionsrapport lämnas också. När pärmen är klar så går vi igenom

rutinerna och journalerna samt gör en uppföljande inspektion. Därefter återkommer

vi med inspektioner i 6 månaders intervaller eller enligt era önskemmål.

HYGIENAVTAL

Copyright © 2019 MiljöCheck