GRUNDUTBILDNING

GRUNDUTBILDNING I LIVSMEDELSHYGIEN

Heldagskurs i livsmedelshygien. Kursen följer Livsmedelsverkets och SAMS kursplan och ska ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien.

Efter kursen ska eleven förstå betydelsen av personlig hygien och hygieniska

förhållanden i verksamheten (ordning och reda, lämplig utformning av lokaler, varuhantering, etc.) och förstå betydelsen av att ha rutiner för att förebygga

att hanteringen ger skadliga eller otjänliga livsmedel samt ha kännedom om

gällande lagstiftning.

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom restaurang, övrig servering, skolor och produktionskök och som vill ha grundläggande kunskap i livsmedelshygien och att därmed kunna förebygga att hanteringen ger skadliga eller otjänliga livsmedel. 

Kursen ger eleven allmän kännedom om de vanligaste patogena mikroorganis-

mernas förekomst, dess egenskaper och kännedom om hur man förebygger/

undviker matförgiftningar samt vanligaste/allvarligaste farorna av mikrobiologisk,

kemisk, fysisk och allergen natur.

  Kursinnehåll:

 • Vanligaste faktorerna till matförgiftningar
 • Smittkällor
 • Bakterier, svampar ocfh virus
 • Hur sprids mikroorganismer?
 • Förgiftning
 • Livsmedelsburna bakteriella infektioner
 • Hur man förebygger/undviker matförgiftningar
 • Temperaturgränser
 • Personlig Hygien

 

 • Lokaler och utrustning
 • Spårbarhet
 • Separering
 • Varumottagning
 • Allergener
 • Kritiska punkter vid Matlagning
 • Egenkontroll
 • HACCP
 • Livsmedelslagstiftningen.m.m.

Vi går också igenom HACCP/Faroanalys med praktiska exempel.

Efter godkänt prov får du ett kursdiplom.

Lokalen ligger ca 100 m från T-bana Odenplan.

Vi startar kl. 10.00 och slutar ca 17.00. Kaffe och kaka ingår.

 

Pris inkl. studiematerial: 1 500 kr   exkl. moms 

Du anmäler intresse genom att kontakta MljöCheck per mail:

info@miljocheck.se eller per telefon 08-684 19 888 - 070-459 40 65.

Om Ni är minst 6 st deltagare kan kursen hållas på Er arbetsplats. Kontakta MiljöCheck för offert.

  Copyright 2018 MiljöCheck