ÖVRIGA TJÄNSTER

ÖVRIGA TJÄNSTER

Egenkontrollpärm utan avtal innehållande rutiner och journaler

som är anpassade för Er verksamhet. Det ingår två stycken

inspektioner, en vid första genomgången av lokalen och

en vid leverans av den färdiga pärmen.

  • 6 000 kr   exkl. moms           

 

Hygieninspektion med inspektionsrapport och

muntliga råd för just Er verksamhet. 

  • 1 600 kr   exkl. moms 

 

Övrigt

Mikrobiologisk provtagning på ismaskin och 

livsmedel: - E-Coli, Salmonella, Campylobakter etc.

Kontakta MiljöCheck för offert.

  Copyright 2018 MiljöCheck